قتل ستار بهشتی توسط رژیم جمهوری اسلامی، یادآور اعمال استالین بوده و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

بنا به گزارش منابع خبری، ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال فضای مجازی به جرم داشتن اکانت فیسبوک و نوشتن مطالبی علیه رژیم، بازداشت می شود و پس از اینکه مدتها زیر شکنجه بوده است، در زندان به شکل مشکوکی جان می بازد.
هر عقل سلیمی می داند که مرگ او، تنها به دلیل شکنجه های قرون وسطایی بوده است.
کانون وبلاگ نویسان ایران، چنین روش دستگیری، شکنجه و کشتن یک شهروند به صرف نوشتن نظرات خود را مصداق بارز جنایت علیه بشریت می داند، چرا که چنین رفتاری، تنها بی حرمتی جدی به کرامت انسانی تک تک شهروندان ایرانی است.
بنا به تعاریف مشخص، هر عملی که شان انسان را بی حرمت کند، جنایت علیه بشریت خوانده می شود و چنین رفتار قبیح و زننده ای از طرف یک رژیم، در شان یک دولت نیست.
کانون وبلاگ نویسان ایران، با خانواده زنده ستار ابراز همدردی می کند و یادآور می شود که اعضای کانون وبلاگ نویسان ایران، با دیدن چنین فجایعی، تنها به ارزش کار خود، که بر آگاهی بخشی و روشنگری بنا شده، اطمینان بیشتر می یابند.
کانون وبلاگ نویسان ایران
Advertisements