کانون وبلاگ نویسان: جرم خانم صفوری، نبستن چشم بر واقعیت و روشنگری درباره آزار اقلیت ها است!

کانون وبلاگ نویسان: جرم خانم صفوری، نبستن چشم بر واقعیت و روشنگری درباره  آزار اقلیت ها است!

در خفقان کنونی، وبلاگ نویسان جای روزنامه نگاران را پر کرده اند و به مسایلی چون نقض حقوق بشر و آزار اقلیت ها می پردازند.

اخیرا خانم صفیاری، نویسنده وبلاگ صوفی دستگیر شده است.

کانون وبلاگ نویسان ایران، بازداشت و آزار خانم صوفی را بشدت محکوم می کند و یادآور می شود که جرم او، تنها داشتن قلبی مهربان و پرداختن به مسایل اقلیت تحت آزار است.

حتی بر اساس قوانین غیر انسانی جاری در کشور،  جرم او، یک جرم سیاسی است و باید در یک دادگاه علنی و با حضور هئیت منصفه به اتهام او رسیدگی شود.

Advertisements