کانون وبلاگ نویسان ایران، بازداشت و آزار عباس خسروی فارسانی (وبلاگ نویس) را رفتاری شرم آور و نقش آشکار حقوق بشر می داند.

بنا به گزارش های دریافتی، عباس خسروی فارسانی، عضو کانون وبلاگ نویسان ایران که  دانشجوی دوره دکترای فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان است، مدت بیست روز را در بازداشت اداره اطلاعات استان اصفهان سپری کرده و به شدت مورد آزار قرار گرفته است. او اکنون با وثیقه ای سنگین به صورت موقت آزاد  و منتظر صدور رای توسط دادگاه است.

کانون وبلاگ نویسان ایران، ضمن اعتراض به بازداشت، سیر غیرقانونی پرونده، و بد رفتاری های صورت گرفته با این وبلاگ نویس، خواستار تبرئه فوری او در دادگاه است. باید به قاضی آن دادگاه یادآور شد که صدور حکم مجازات، در حالی که متهم (شاید کلمه قربانی بهتر است)، مدت بیست روز مورد آزار بی رحمانه قرار گرفته است، توهین به نام «دادگاه و عدالت» است.

قاضی پرونده ای که حاضر گردد برای یک نویسنده، صرفا به دلیل اظهار نظر خود و علی رغم سیر غیر قانونی پرونده، حکم مجازات صادر کند، شان خود و دادگاه را به زیر سوال برده است.

کانون وبلاگ نویسان ایران، از قاضی پرونده می خواهد قبل از صدور حکم، حداقل برای لحظه، به وجدان خود رجوع کند.

کانون وبلاگ نویسان ایران

پیوند به وبلاگ آقای عباس خسروی فارسانی
Advertisements