کانون وبلاگ نویسان ایران، گروگانگیری و دزدیدن پدر یکی از وبلاگ نویسان توسط وزارت اطلاعات را محکوم می کند.

شان هر حکومتی، حتی رژیم های دیکتاتوری بالاتر از اعمال سخیفی چون آدم ربایی است.
کانون وبلاگ نویسان ایران، به نمایندگی از طرف جامعه وبلاگ نویسان ایرانی، اقدام اخیر وزارت اطلاعات در ربودن پدر آقای یاشار خامنه را محکوم می کند. +
کانون وبلاگ نویسان ایران، به وزیر اطلاعات ایران یادآور می شود که شان هر حکومتی، حتی رژیم های دیکتاتوری بالاتر از آن است که دست به چنین اقدامات زننده ای بزنند.
پدر آقای یاشار خامنه، نه جرمی مرتکب شده و نه در اعمال پسرش نقشی داشت است. آزار او، مصداق بارز آدم ربایی و تروریسم حکومتی است.
این کار نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است؛ حتی با قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در جمهوری اسلامی نیز تناقض دارد.
کانون وبلاگ نویسان ایران، آقای خامنه ای و وزیر اطلاعات را مسئول این آدم ربایی و حفظ سلامت پدر آقای یاشار خامنه می داند. اعضای کانون وبلاگ نویسان مصرانه خواستار آزادی آقای خامنه هستند.
کانون وبلاگ نویسان ایران

Advertisements