کانون وبلاگ نویسان ایران، ضمن شادباش زادروز سیمین بهبهانی، او را آموزگار شجاعت می داند.

امروز، زادروز خانم سیمین بهبهانی است، کانون وبلاگ نویسان ایران، ضمن شادباش این روز، سلامت و شادی را برای خانم بهبهانی آرزو می کند.

شاید هیچ کسی چون وبلاگ نویسان ایرانی، که بسیاری از آنها، از ترس آزار رژیم مجبور نوشتن در خفا و به اسم مجازی شده اند، نتواند شجاعت خانم بهبهانی را درک کند. خانم سیمین بهبهانی، در اوج خفقان، با اسم اصلی خود و قلم توانای خود، شجاعت را معنا کرده است.

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بسیاری از کسانی که با نوشتن سر و کار دارند، خود را مدیون خانم بهبهانی می دانند، چرا که از او شجاعت در نوشتن و آزاد اندیشی در اوج خفقان را آموخته اند.

خانم سیمین بهبهانی را باید سمبل زنان ایرانی دانست که در اوج خفقان و حقوق نابرابر، پیام آور آزادگی، مهر و دوستی هستند.

کانون وبلاگ نویسان ایران، امید آن را دارد که روزی در ایران آزاد، از یک عمر تلاش این بانوی شجاع برای آزادی ایران، قدر دانی کند.

کانون وبلاگ نویسان ایران

Advertisements