کانون وبلاگ‌نویسان ایران با حسین رونقی ملکی اعلام همبستگی مینماید.


باخبر شده‌ایم که حسین رونقی ملکی -وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر- که مدتهای مدیدی است تنها به دلایل سیاسی در زندان اوین محبوس میباشد، از روز چهارشنبه و در اعتراض به وضعیت نامشخص خود و خودداری مسئولان دستگاه قضایی و زندان از دادن مرخصی استعلاجی به وی، دست به اعتصاب غذا زده است.
این اعتصاب غذا در شرایطی که وضعیت جسمانی حسین وخیم گزارش میشود و وی از نارسایی کلیه به شدت رنج میبرد، نگرانی‌ها نسبت به سلامت حسین را دوچندان کرده است.
کانون وبلاگ‌نویسان ایران در راستای یکی از مهمترین اهداف خود یعنی «حمایت از وبلاگ‌نویسان دربند» با حسین رونقی ملکی اعلام همبستگی مینماید و آرزوی بهبودی هرچه سریعتر وضعیت جسمانی حسین را دارد.

جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۱
Advertisements