بیانیه کانون وبلاگ نویسان: ما وبلاگ نویسان، شخص علی خامنه ای را مسئول حفظ جان حسین رونقی ملکی می دانیم.

حسین رونقی ملکی وبلاگ نویسی که به دلیل نوشته ها و فعالیت های حقوق بشری خود چندین سال را در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده و در آنجا دچار مشکلات عدیده جسمانی گردیده است، اخیرا او در اعتراض به وضعیت نامشخص مرخصی استعلاجی خود و جلوگیری ماموران زندان از به مرخصی رفتن وی، دست به اعتصاب غذا زده است. این اعتصاب غذا از دو روز پیش تبدیل به اعتصاب غذای خشک شده است که با توجه به از کارافتادگی یکی از کلیه های وی در زندان و وضعیت نامناسب کلیه دیگر، سلامت حسین را با تهدید جدی مواجه کرده و نگرانی های زیادی را موجب گردیده است.

پدر حسین رونقی به خبرنگاران گفته است:

«مسئول اعتصاب خشک پسرم، بازجوی اوست.اگر پسرم بمیرد یا هر اتفاقی برای او بیفتد مسئولیت اش با بازجو است. من از آقای دادستان درخواست رسیدگی دارم. از آقای جعفری دولت آبادی میخواهم که امنیت پسرم و خانواده ام را تامین کند. ما با این بازجو هیچ امنیتی نداریم؛ او شخصا مرا تهدید کرده. آن همه اتهام به پسر من زد برایش پرونده سازی کرد و هیچ وقت هم مدرکی رو نکرد، اکنون آمده بیمارستان و ما را بیرون میکند و پسرم را به اتاق دیگری می برد. ما فقط خواستار این هستیم که شخص دادستان سریعا جلوی رفتارهای غیر قانونی بازجوی پسرم را بگیرد. از رئیس قوه قضائیه، مقامات قضایی و رهبر انقلاب هم میخواهم این مساله را رسیدگی کنند و فردی را که باعث شده زیر شکنجه کلیه های پسرم از بین بروداز او دور کنند.«

شرایط نگهداری و سیر غیرقانونی پرونده حسین رونقی که در آن ساده ترین اصول اخلاقی و قانون زیر پا گذاشته شده، یکی از بارزترین نمونه های نقض حقوق بشر در ایران است.

مردم ایران و جامعه جهانی شاهد هستند که چگونه رژیم جمهوری اسلامی، حتی قوانین خود را زیر پا گذاشته و بازجوی پرونده به آزار حسین رونقی و خانواده او اقدام کرده است.

کانون وبلاگ نویسان ایران، به نمایندگی از وبلاگ نویسان آزادی خواه و آزاد اندیش ایران، شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی وضعیت وخیم حسین می داند. بدیهی است که اگر بلایی بر سر حسین بیاید، علی خامنه ای به عنوان آمر و شخص بازجوی وی و مسئولین وزارت اطلاعات به عنوان عاملین انجام جنایت، مسئول شناخته شده و بایستی در دادگاه عادله محاکمه شوند.


Advertisements