اعلامیه تاسیس و انتشار منشور «کانون وبلاگ‌نويسان ايران»


اعلامیه تاسیس و انتشار منشور «کانون وبلاگ‌نويسان ايران»
ما وبلاگ‌نویسیم.

ایران کشوریست که با وجود اختناق موجود در جامعه و آزادی ستیزی استبداد حاکم، بیشترین تعداد وبلاگ‌نویس را در خود جای داده و به کشور وبلاگ‌نویسان معروف شده است. 


وبلاگ‌نویسان آزادیخواه ایرانی تاکنون آسیبهای زیادی را از سوی دستگاههای امنیتی و پلیسی  جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از فرزندان آزاده ملت ما بهترین سالهای شکوفایی عمر خویش را تحت ضد انسانی‌ترین شرایط در زندانهای رژیم به سر میبرند.

ما وبلاگ‌نویسان در راه انجام وظیفه، خطرات سهمگینی چون زندان، شکنجه و اعدام که به طور مداوم موجودیت ما و بستگان ما را تهدید کرده و میکنند را به جان خریده و به تعهد و رسالت اجتماعی خویش پایبند میمانیم. ما نیز همانند سایر ایرانیان نگران امروز و آینده میهنمان هستیم و به عنوان وجدان بیدار جامعه همچنان تلاش میکنیم -که فارغ از قید و بندهای روزنامه‌نگاران رسمی- به امر خبر رسانی و نقد اخبار و روشنگری اهتمام بورزیم.

بدین وسیله ما وبلاگ‌نویسان امضا کننده این منشور، «کانون وبلاگ‌نویسان ایران» را پایه‌گذاری می‌کنیم.

اهداف کانون وبلاگ‌نویسان ایران شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- فراهم نمودن بستری مناسب جهت تبادل نظر میان وبلاگ‌نویسان ایرانی
۲- نهادینه کردن فرهنگ احترام به آزادی بیان در جامعه ایرانی
۳- تشویق جوانان ایرانی به مطالعه، اندیشیدن و وبلاگ‌نویسی
۴- ایفای نقش فعال در مجامع سیاسی به منظور گذار به دموکراسی و تداوم آن و پاسداشت آزادی بیان
۵- حمایت از وبلاگ‌نویسان دربند

 این منشور بر اساس اصول زیر پایه‌گذاری شده است:

۱- بیانیه جهانی حقوق بشر مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹٤۸
۲- آزادی اندیشه و آزادی بیان
۳- گذر از نظام مستبد و تمامیت خواه جمهوری اسلامی و گذار بسوی دموکراسی و برقراری حکومت مردم بر مردم
۴- جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و آزادی همه ادیان و عقاید
۵- ترویج صلح و دوستی در فضای مجازی

کانون وبلاگ‌نویسان ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی می‌باشد که به هیچ سازمان، گروه و یا حزبی وابستگی ندارد. این کانون در لندن (بریتانیا) به ثبت رسیده است. اما محل فعالیت وبلاگ‌نویسان ایرانی، کشور ایران و دیگر کشورهای دنیا می‌باشد.
لطفا با این ایمیل، با ذکر نام وبلاگ خود، برای عضویت در این کانون تماس بگیرید: 
Advertisements